หน้าแรก Astro
  ดวงฟรี
  ทำเนียบหมอดู
  เรื่องน่ารู้
   
 
 
Untitled Document
ศวัช เสฎฐวุฒิ

ประวัติ
ชื่อ - นามสกุล :
ศวัช เสฎฐวุฒิ (กษิดิศักดิ์ จิระธนะไพบูลย์กุล)

ประวัติการศึกษา :

- ปริญญาตรี เอกฟิสิกส์ ม.รามคำแหง
- ประกาศนียบัตร พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (รุ่นแรก) ม.รามคำแหง

ประวัติการทำงาน :
- ประธานกรรมการ บริษัท ทริพ ไดมอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และเทคโนโลยีสารเทศ บริษัท มวยเหล็กสเต็ก จำกัด
- วิศวกร ฝ่ายวิจัยและพัฒนา คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ บริษัท อาร์ แอนด์ ดี จำกัด
การงานในปัจจุบัน
- ประธานชมรมนักพยากรณ์ สามจี (ประเทศไทย)
- นักพยากรณ์ และที่ปรึกษาด้านฮวงจุ้ย
- นักเขียน อิสระ

ประวัติการศึกษาด้านโหราศาสตร์ :

เริ่มศึกษาตำราโหราศาสตร์ ครั้งแรกเมื่ออายุได้ 14 ปี จากตำราพรหมชาติ และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเกือบ 23 ปี ได้ทำการศึกษา ศาสตร์การพยากรณ์จากผู้รู้หลายท่าน รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนทักษะ และเนื้อหาวิชาความรู้ จากนักพยากรณ์ในศาสตร์พยากรณ์ แขนงต่างๆมากมาย ทั้งศาสตร์พยากรณ์ ไทย, จีน, และสากล เช่น ศาสตร์เลขฐาน 7, กราฟชีวิต ฤกษ์ยามสามตาจักรราศี, ไพ่บ๊อบ, ไพ่ยิปซี, ศาสตร์ลายมือ, โหงวเฮง, ฮวงจุ้ย และอื่นๆ จากประสบการณ์ดังกล่าว

ที่ผ่านมาของการเป็นนักพยากรณ์ ข้าพเจ้าเห็นว่า ศาสตร์พยากรณ์ส่วนใหญ่จะมีต้นกำเนิด มาจากต่างประเทศ เป็นหลัก เป็นเหตุให้เกิดการประมวลผล และการนำข้อดี ข้อเด่น ข้อเปรียบเทียบ แต่ละศาสตร์มาประยุคปรับปรุง และแก้ไข เพื่อให้เกิดความแม่นยำสูง และจดจำเนื้อหาได้ง่าย เรียนรู้ได้เร็ว ในการทำนายทายทัก จึงเป็นที่มาของการให้กำเนิดศาสตร์พยากรณ์ใหม่ ที่เรียกว่า ไพ่โรมัน (สากล), กราฟวัฎจักร (ไทย), ลิ่วเฮง 6 ธาตุพยากรณ์ (จีน) และการทำนายความฝัน 12 ราศี (สากล) ซึ่งถือว่า เป็นเกียรติและความภาคภูมิใจของคนไทย และข้าพเจ้าหวังไว้ว่า ศาสตร์พยากรณ์ ดังกล่าว คงจะได้อยู่ร่วมกับสังคม และประเพณี วัฒนธรรมของโลกใบนี้ ตราบนานเท่านาน (ในศตวรรษหนึ่งๆ จะมีผู้คิดค้น ศาสตร์พยากรณ์ได้ สักกี่...คน!)

ประวัติการทำงานด้านโหราศาสตร์ :
- ผู้คิดค้น ตำรา “ไพ่โรมัน” ชุดแรกของเมืองไทย และเล่มแรกของโลก
- ผู้คิดค้น ศาสตร์ ฮวงจุ้ย แขนงใหม่ ที่เรียกว่า “ลิ่วเฮง 6 ธาตุพยากรณ์”
- ผู้คิดค้น ปรับปรุง “กราฟวัฎจักร หรือกราฟศวัช หรือกราฟดอกไม้”
- ผู้คิดค้น ปรับปรุง การพยากรณ์ “ความฝัน 12 ราศี (สากล)”

 

อ.นันทวัฒน์ มั่นคงอ.นันทวัฒน์ มั่นคง
จาก ไม่สังกัดสถาบัน
อ.ศวัช เสฎฐวุฒิอ.ศวัช เสฎฐวุฒิ
จาก ไม่สังกัดสถาบัน
อ.อนุพล แก่นสารอ.อนุพล แก่นสาร
จาก สถาบันศาสตร์แห่งชีวิต
อ.กัญญา สุทธมนัสวงษ์อ.กัญญา สุทธมนัสวงษ์
จาก สถาบันศาสตร์แห่งชีวิต
อ.วิบูลย์ พ่วงกนกอ.วิบูลย์ พ่วงกนก
จาก สถาบันศาสตร์แห่งชีวิต
อ.ประพนธ์ ธำรงค์จตุพงษ์อ.ประพนธ์ ธำรงค์จตุพงษ์
จาก สถาบันศาสตร์แห่งชีวิต
อ.สุวิมล พันธุ์วิชาติกุลอ.สุวิมล พันธุ์วิชาติกุล
จาก สถาบันศาสตร์แห่งชีวิต
อ.คมสัน พันธุ์วิชาติกุลอ.คมสัน พันธุ์วิชาติกุล
จาก สถาบันศาสตร์แห่งชีวิต
อ.ดวงพร ณาสดาอ.ดวงพร ณาสดา
จาก บ้านโหร
TrueWorldTrueWorld
จาก ไม่สังกัดสถาบัน
คุณการะเกต์ ศรีปริญญาศิลป์คุณการะเกต์ ศรีปริญญาศิลป์
จาก ไม่สังกัดสถาบัน
อ.กรหริศ บัวสรวงอ.กรหริศ บัวสรวง
จาก ไม่สังกัดสถาบัน
 
About Us  |  Terms & Conditions  |  Privacy Policy  |  Help & FAQs  |  Contact Us
Copyright © 2007 True Digital Entertainment Co., Ltd. All rights reserved.