หน้าแรก Astro
  ดวงฟรี
  ทำเนียบหมอดู
  เรื่องน่ารู้
   
 
 
Untitled Document
อ.อนุพล แก่นสาร

ประวัติ
ชื่อ - นามสกุล :
อ.อนุพล แก่นสาร
วันเดือนปีเกิด :15 กุมภาพันธ์ 2509 เวลา 07.30 น.

ประวัติการศึกษา :

-จบชั้นประถม และมัธยมต้น โรงเรียน สีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยา จ.นครราชสีมา
-จบชั้น ปวช. โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกล – พณิชยการ นครราชสีมา

ประวัติการทำงาน :
2531 – 2535 บริษัท ฟูรูกาว่าอิเลคทริค จำกัด
2535 – ปัจจุบัน บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2546 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสถาบันศาสตร์แห่งชีวิต แห่งประเทศไทย

ความสนใจในศาสตร์ :

มีความสนใจในศาสตร์ด้านการพยากรณ์มานานแล้ว แต่ก็ไม่รู้จะไปศึกษากับใครที่ไหนอย่างไร จนมีโอกาสได้มาศึกษาศาสตร์ 12 นักษัตรจีน, โหงวเฮ้ง และลายมือ กับอ.ภาณุวัฒน์ และอ.สุวิมล พันธุ์วิชาติกุล

แรงบันดาลใจในการศึกษาศาสตร์นี้ :
1. อยากรู้ว่าทำไมหมอดูถึงได้รู้เรื่องราวของคนทั่วไปได้
2. อยากรู้ว่าถ้าตนเองมาศึกษาศาสตร์นี้นั้น จะเป็นหมอดูได้หรือเปล่า
3. มีความชอบ และสนใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

ประสบการณ์ที่น่าสนใจ :
1. ได้มีโอกาสพิมพ์มือให้กับดาราหญิง 1 ท่าน คือ คุณ นัท มีเรีย เข็มกลัด
2. ทำนายคนทั่วไปแล้ว ก็จะได้รับการตอบสนองจากลูกค้าว่า ทำไมดูแม่น และใกล้เคียงจัง

ข้อคิดเห็นสำหรับผู้ที่สนใจ :

1. นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันให้เป็นประโยชน์
2. นำไปแนะนำผู้คนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็น ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง ด้วยความจริงใจ และไม่สร้างความงมงาย
3. ไม่ควรที่จะไปในทางที่ผิด เช่น หลอกลวงผู้อื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือผลประโยชน์ใคร ๆ ก็ตาม

 

อ.นันทวัฒน์ มั่นคงอ.นันทวัฒน์ มั่นคง
จาก ไม่สังกัดสถาบัน
อ.ศวัช เสฎฐวุฒิอ.ศวัช เสฎฐวุฒิ
จาก ไม่สังกัดสถาบัน
อ.อนุพล แก่นสารอ.อนุพล แก่นสาร
จาก สถาบันศาสตร์แห่งชีวิต
อ.กัญญา สุทธมนัสวงษ์อ.กัญญา สุทธมนัสวงษ์
จาก สถาบันศาสตร์แห่งชีวิต
อ.วิบูลย์ พ่วงกนกอ.วิบูลย์ พ่วงกนก
จาก สถาบันศาสตร์แห่งชีวิต
อ.ประพนธ์ ธำรงค์จตุพงษ์อ.ประพนธ์ ธำรงค์จตุพงษ์
จาก สถาบันศาสตร์แห่งชีวิต
อ.สุวิมล พันธุ์วิชาติกุลอ.สุวิมล พันธุ์วิชาติกุล
จาก สถาบันศาสตร์แห่งชีวิต
อ.คมสัน พันธุ์วิชาติกุลอ.คมสัน พันธุ์วิชาติกุล
จาก สถาบันศาสตร์แห่งชีวิต
อ.ดวงพร ณาสดาอ.ดวงพร ณาสดา
จาก บ้านโหร
TrueWorldTrueWorld
จาก ไม่สังกัดสถาบัน
คุณการะเกต์ ศรีปริญญาศิลป์คุณการะเกต์ ศรีปริญญาศิลป์
จาก ไม่สังกัดสถาบัน
อ.กรหริศ บัวสรวงอ.กรหริศ บัวสรวง
จาก ไม่สังกัดสถาบัน
 
About Us  |  Terms & Conditions  |  Privacy Policy  |  Help & FAQs  |  Contact Us
Copyright © 2007 True Digital Entertainment Co., Ltd. All rights reserved.