หน้าแรก Astro
  ดวงฟรี
  ทำเนียบหมอดู
  เรื่องน่ารู้
   
 
 
Untitled Document
วิบูลย์ พ่วงกนก

ประวัติ
ชื่อ - นามสกุล :
วิบูลย์ พ่วงกนก
วันเดือนปีเกิด :4 พฤศจิกายน 2510

ประวัติการศึกษา :

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาเขตพาณิชยการพระนคร

ประวัติการทำงาน :
- หัวหน้าแผนกออกแบบและผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์ บริษัท ดณิณเซรามิค จำกัด
- อาจารย์ประจำสถาบันศาสตร์แห่งชีวิต แห่งประเทศไทย

ประวัติการศึกษาด้านโหราศาสตร์ :

มีความชอบ และสนใจในศาสตร์นี้มาก และต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มเติม จึงมีโอกาสได้รับการถ่ายทอดวิชาโหงวเฮ้ง, 12 นักษัตรจีน และลายมือ จาก อ.ภาณุวัฒน์ และอ.สุวิมล พันธุ์วิชาติกุล จากที่นี่แห่งเดียว

แรงบันดาลใจในการศึกษาศาสตร์นี้
1. เรียนรู้ และรู้จักตัวเอง สังคมรอบข้าง เพื่อประโยชน์ในการทำงาน และการดำรงชีวิตประจำวัน
2. เรียนเพื่อต้องการสืบทอดเจตนารมณ์ของอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชา
3. ต้องการนำไปช่วยเหลือสังคม และสนองเจตนารมณ์ของอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชา
4. ต้องการช่วยเหลือสังคม ญาติสนิทมิตรสหาย และคนที่เดือดร้อน


ประสบการณ์ที่น่าสนใจ (ลี้ลับ พิศวง การทำนายผู้มีชื่อเสียง) :
1. เคยพิมพ์มือ และดูดวงให้ดาราหญิง 1 ท่าน คือ คุณแอน ทองประสม
2. เคยดูดวงให้กับญาติพี่น้องแล้ว แม่นยำ ใกล้เคียง ถึง 80% จึงทำให้ศาสตร์นี้เป็นที่น่าสนใจ

ข้อคิดสำหรับผู้ที่สนใจ :
- นำไปแก้ไขปัญหาชีวิตในเบื้องต้นได้ในระดับหนึ่ง
- นำไปชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตกับตนเอง และคนใกล้ชิดได้เป็นอย่างดี
- รู้จักคบหาคนอื่น และเรียนรู้จักตัวตนของตัวเอง และผู้อื่น เพื่อปรับตัวเข้าหากัน

 

อ.นันทวัฒน์ มั่นคงอ.นันทวัฒน์ มั่นคง
จาก ไม่สังกัดสถาบัน
อ.ศวัช เสฎฐวุฒิอ.ศวัช เสฎฐวุฒิ
จาก ไม่สังกัดสถาบัน
อ.อนุพล แก่นสารอ.อนุพล แก่นสาร
จาก สถาบันศาสตร์แห่งชีวิต
อ.กัญญา สุทธมนัสวงษ์อ.กัญญา สุทธมนัสวงษ์
จาก สถาบันศาสตร์แห่งชีวิต
อ.วิบูลย์ พ่วงกนกอ.วิบูลย์ พ่วงกนก
จาก สถาบันศาสตร์แห่งชีวิต
อ.ประพนธ์ ธำรงค์จตุพงษ์อ.ประพนธ์ ธำรงค์จตุพงษ์
จาก สถาบันศาสตร์แห่งชีวิต
อ.สุวิมล พันธุ์วิชาติกุลอ.สุวิมล พันธุ์วิชาติกุล
จาก สถาบันศาสตร์แห่งชีวิต
อ.คมสัน พันธุ์วิชาติกุลอ.คมสัน พันธุ์วิชาติกุล
จาก สถาบันศาสตร์แห่งชีวิต
อ.ดวงพร ณาสดาอ.ดวงพร ณาสดา
จาก บ้านโหร
TrueWorldTrueWorld
จาก ไม่สังกัดสถาบัน
คุณการะเกต์ ศรีปริญญาศิลป์คุณการะเกต์ ศรีปริญญาศิลป์
จาก ไม่สังกัดสถาบัน
อ.กรหริศ บัวสรวงอ.กรหริศ บัวสรวง
จาก ไม่สังกัดสถาบัน
 
About Us  |  Terms & Conditions  |  Privacy Policy  |  Help & FAQs  |  Contact Us
Copyright © 2007 True Digital Entertainment Co., Ltd. All rights reserved.