หน้าแรก Astro
  ดวงฟรี
  ทำเนียบหมอดู
  เรื่องน่ารู้
   
 
 
Untitled Document
ประพนธ์ ธำรงค์จตุพงษ์

ประวัติ
ชื่อ - นามสกุล :
ประพนธ์ ธำรงค์จตุพงษ์
วันเดือนปีเกิด :8 พฤษภาคม 2501

ประวัติการศึกษา :

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาเขตพาณิชยการพระนคร

ประวัติการทำงาน :
- อดีตพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ (อายุงาน 21 ปี)
- ปัจจุบัน หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สังภัทรแบริ่ง (5 ปี)
- หัวหน้าศูนย์ บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (3 ปี)
- อาจารย์ประจำสถาบันศาสตร์แห่งชีวิต แห่งประเทศไทย

ประวัติการศึกษาด้านโหราศาสตร์ :

เป็นศาสตร์ที่น่าศึกษา เนื่องจากจะสามารถพยากรณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตได้ โดยใช้หลักสถิติเป็นเกณฑ์ และเป็นตัววัดในการตัดสิน

จากการที่ได้เห็นครอบครัว ญาติพี่น้อง ชอบไปดูหมอในตอนเวลามีปัญหา มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจ อยู่เรื่อย ๆ จึงได้ไปพบข้อความประกาศการับสมัครเรียนเป็นลูกศิษย์ออกช่วยงานสังคม ของทางสถาบันฯ อ.ภาณุวัฒน์ พันธุ์วิชาติกุล และมีโอกาสได้รับการถ่ายทอดวิชาโหงวเฮ้ง, 12 นักษัตรจีน และลายมือ จาก อ.ภาณุวัฒน์ และอ.สุวิมล พันธุ์วิชาติกุล


ประสบการณ์ที่น่าสนใจ (ลี้ลับ พิศวง การทำนายผู้มีชื่อเสียง) :
หลังจากที่ได้ร่ำเรียนพบศึกษาหลักวิชาการดูดวงจีน โหงวเฮ้ง และลายมือ จาก อ.ภาณุวัฒน์ และอ.สุวิมล พันธุ์วิชาติกุล ก็ได้ออกช่วยเหลือคนใกล้ชิด และช่วยเหลืองานสังคมส่วนรวม และบุคคลที่รู้จัก ก็ได้รับการตอบรับกลับมาว่ามีความแม่นยำ ใกล้เคียงมาก เพราะในศาสตร์ที่ใช้นั้นมีเหลักเหตุและผล

และได้มีกิจกรรมออการสัญจรดูดวงตามต่างจังหวัดกับทางสถาบันฯ และ อ. ภาณุวัฒน์ และอ.สุวิมล พันธุ์วิชาติกุล ที่แต่ละสถานที่ได้ไปจัดกิจกรรม ซึ่งก็ทำให้เจอลูกค้าที่หลากหลาย และหลายเคสที่น่าศึกษา ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กที่ผมก็ได้เคยดูให้ เพราะเด็กปัจจุบันก็มีความเชื่อในเรื่องนี้ แต่ก็ได้แนะนำไปตามวิชาการ ไม่ได้ให้หลงเชื่อในสิ่งที่งมงาย และไร้สาระ อีกทั้งนักศึกษา แม่บ้าน นักธุรกิจ เจ้าของกิจการ ฯลฯ ซึ่งแต่ละคนก็จะมีคำถามในใจแตกต่างกันไป

ข้อคิดสำหรับผู้ที่สนใจ :
หลังจากที่ได้ร่ำเรียนพบศึกษาหลักวิชาการดูดวงจีน โหงวเฮ้ง และลายมือ จาก อ.ภาณุวัฒน์ และอ.สุวิมล พันธุ์วิชาติกุล ก็ได้ออกช่วยเหลือคนใกล้ชิด และช่วยเหลืองานสังคมส่วนรวม และบุคคลที่รู้จัก ก็ได้รับการตอบรับกลับมาว่ามีความแม่นยำ ใกล้เคียงมาก เพราะในศาสตร์ที่ใช้นั้นมีเหลักเหตุและผล

และได้มีกิจกรรมออการสัญจรดูดวงตามต่างจังหวัดกับทางสถาบันฯ และ อ. ภาณุวัฒน์ และอ.สุวิมล พันธุ์วิชาติกุล ที่แต่ละสถานที่ได้ไปจัดกิจกรรม ซึ่งก็ทำให้เจอลูกค้าที่หลากหลาย และหลายเคสที่น่าศึกษา ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กที่ผมก็ได้เคยดูให้ เพราะเด็กปัจจุบันก็มีความเชื่อในเรื่องนี้ แต่ก็ได้แนะนำไปตามวิชาการ ไม่ได้ให้หลงเชื่อในสิ่งที่งมงาย และไร้สาระ อีกทั้งนักศึกษา แม่บ้าน นักธุรกิจ เจ้าของกิจการ ฯลฯ ซึ่งแต่ละคนก็จะมีคำถามในใจแตกต่างกันไป

 

อ.นันทวัฒน์ มั่นคงอ.นันทวัฒน์ มั่นคง
จาก ไม่สังกัดสถาบัน
อ.ศวัช เสฎฐวุฒิอ.ศวัช เสฎฐวุฒิ
จาก ไม่สังกัดสถาบัน
อ.อนุพล แก่นสารอ.อนุพล แก่นสาร
จาก สถาบันศาสตร์แห่งชีวิต
อ.กัญญา สุทธมนัสวงษ์อ.กัญญา สุทธมนัสวงษ์
จาก สถาบันศาสตร์แห่งชีวิต
อ.วิบูลย์ พ่วงกนกอ.วิบูลย์ พ่วงกนก
จาก สถาบันศาสตร์แห่งชีวิต
อ.ประพนธ์ ธำรงค์จตุพงษ์อ.ประพนธ์ ธำรงค์จตุพงษ์
จาก สถาบันศาสตร์แห่งชีวิต
อ.สุวิมล พันธุ์วิชาติกุลอ.สุวิมล พันธุ์วิชาติกุล
จาก สถาบันศาสตร์แห่งชีวิต
อ.คมสัน พันธุ์วิชาติกุลอ.คมสัน พันธุ์วิชาติกุล
จาก สถาบันศาสตร์แห่งชีวิต
อ.ดวงพร ณาสดาอ.ดวงพร ณาสดา
จาก บ้านโหร
TrueWorldTrueWorld
จาก ไม่สังกัดสถาบัน
คุณการะเกต์ ศรีปริญญาศิลป์คุณการะเกต์ ศรีปริญญาศิลป์
จาก ไม่สังกัดสถาบัน
อ.กรหริศ บัวสรวงอ.กรหริศ บัวสรวง
จาก ไม่สังกัดสถาบัน
 
About Us  |  Terms & Conditions  |  Privacy Policy  |  Help & FAQs  |  Contact Us
Copyright © 2007 True Digital Entertainment Co., Ltd. All rights reserved.