หน้าแรก Astro
  ดวงฟรี
  ทำเนียบหมอดู
  เรื่องน่ารู้
   
 
 
Untitled Document
ดวงพร ณาสดา

ประวัติ
ชื่อ - นามสกุล :
ดวงพร ณาสดา

ประวัติการศึกษาด้านโหราศาสตร์ :

สมาคมสหพันธ์โหร วัดเอี่ยมวรนุช โดย อาจารย์ สุริยะเนตร

ประวัติการทำงานด้านโหราศาสตร์ :
ปัจจุบัน เป็นนักพยากรณ์ประจำบ้านโหร , โหราเวศน์
- สัญจรกับทัวร์บ้านเลขที่ ๕
- สัญจรหับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น.
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด
งานการกุศลกับสภากาชาดไทย
สอนวิชาพยากรณ์ต่าง ๆ เช่น. ไพ่ยิปซี , โหราศาสตร์พม่า

 

อ.นันทวัฒน์ มั่นคงอ.นันทวัฒน์ มั่นคง
จาก ไม่สังกัดสถาบัน
อ.ศวัช เสฎฐวุฒิอ.ศวัช เสฎฐวุฒิ
จาก ไม่สังกัดสถาบัน
อ.อนุพล แก่นสารอ.อนุพล แก่นสาร
จาก สถาบันศาสตร์แห่งชีวิต
อ.กัญญา สุทธมนัสวงษ์อ.กัญญา สุทธมนัสวงษ์
จาก สถาบันศาสตร์แห่งชีวิต
อ.วิบูลย์ พ่วงกนกอ.วิบูลย์ พ่วงกนก
จาก สถาบันศาสตร์แห่งชีวิต
อ.ประพนธ์ ธำรงค์จตุพงษ์อ.ประพนธ์ ธำรงค์จตุพงษ์
จาก สถาบันศาสตร์แห่งชีวิต
อ.สุวิมล พันธุ์วิชาติกุลอ.สุวิมล พันธุ์วิชาติกุล
จาก สถาบันศาสตร์แห่งชีวิต
อ.คมสัน พันธุ์วิชาติกุลอ.คมสัน พันธุ์วิชาติกุล
จาก สถาบันศาสตร์แห่งชีวิต
อ.ดวงพร ณาสดาอ.ดวงพร ณาสดา
จาก บ้านโหร
TrueWorldTrueWorld
จาก ไม่สังกัดสถาบัน
คุณการะเกต์ ศรีปริญญาศิลป์คุณการะเกต์ ศรีปริญญาศิลป์
จาก ไม่สังกัดสถาบัน
อ.กรหริศ บัวสรวงอ.กรหริศ บัวสรวง
จาก ไม่สังกัดสถาบัน
 
About Us  |  Terms & Conditions  |  Privacy Policy  |  Help & FAQs  |  Contact Us
Copyright © 2007 True Digital Entertainment Co., Ltd. All rights reserved.