หน้าแรก Astro
  ดวงฟรี
  ทำเนียบหมอดู
  เรื่องน่ารู้
   
 
 
Untitled Document
การะเกต์ ศรีปริญญาศิลป์
 

ประวัติ
ชื่อ - นามสกุล :
การะเกต์ ศรีปริญญาศิลป์

วันเดือนปีเกิด : 21 ธันวาคม 2513

การศึกษา : นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การทำงาน : ผู้เขียนซีรีส์ ‘ ปริมณฑลแห่งรัก ' ในมติชนสุดสัปดาห์, ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มสะพาน: กลุ่มสร้างสื่อเพื่อความเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศ และ Art & Creative Director ของ Sister Print & Media Group.

มักจะบอกกับทุกคนเสมอว่า ไม่ใช่หมอดู แต่เป็นเพียง “ คนอ่านไพ่ ” สิ่งที่ส่งผ่านถึงกันคือ “ สาร ” ซึ่งไม่อาจพิสูจน์ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ ความ “ แม่น – ไม่แม่น ” นั้นเป็นสิ่งที่ผู้ขอคำทำนายจะพบคำตอบด้วยตัวเอง

เกิดในครอบครัวที่แวดล้อมด้วยบรรยากาศทางศิลปะและศาสตร์การพยากรณ์แขนงต่างๆ โดยมีลุงเป็นกวี, พ่อเป็นปู่จารย์ หมอยาพื้นบ้าน ผู้เชี่ยวชาญพิธีกรรมทางศาสนา และนักพยากรณ์ตำรับล้านนา รวมถึงการให้ฤกษ์ยามต่างๆ ฯลฯ และพี่ชายเป็นนักวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง

เคยอ่านไพ่ประจำที่ร้านอาหาร “ เรือนกระดังงา ” กรุงเทพฯ, เขียนคอลัมน์ “ ทายใจจากลายเส้น ” ในหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน , เขียนคอลัมน์ เลขนี้มีความหมาย ในนิตยสารบันเทิง, คิดค้นไพ่ราศี ตำรับไทย เพื่อการพยากรณ์ด้วยตัวเอง, บรรณาธิการหนังสือชุด โหราพยากรณ์ สำนักพิมพ์พลสาส์น และอ่านไพ่รายสัปดาห์ที่หนังสือพิมพ์ประชาไท

ประสบการณ์ที่น่าสนใจ : เคยอ่านลายเส้นของดร . สุวินัย ภรณวลัย,ญา ญ่า ญิ๋ง,ทราย เจริญปุระ ,ธรรพ์ณธร , ปรเมศวร์ มินศิริ , โฟร์ท - นฤมล , โยคี เพลย์บอย , ริค วชิรปิลันธิ์ , ลูกเกด เมทินี ฯลฯ

 

อ.นันทวัฒน์ มั่นคงอ.นันทวัฒน์ มั่นคง
จาก ไม่สังกัดสถาบัน
อ.ศวัช เสฎฐวุฒิอ.ศวัช เสฎฐวุฒิ
จาก ไม่สังกัดสถาบัน
อ.อนุพล แก่นสารอ.อนุพล แก่นสาร
จาก สถาบันศาสตร์แห่งชีวิต
อ.กัญญา สุทธมนัสวงษ์อ.กัญญา สุทธมนัสวงษ์
จาก สถาบันศาสตร์แห่งชีวิต
อ.วิบูลย์ พ่วงกนกอ.วิบูลย์ พ่วงกนก
จาก สถาบันศาสตร์แห่งชีวิต
อ.ประพนธ์ ธำรงค์จตุพงษ์อ.ประพนธ์ ธำรงค์จตุพงษ์
จาก สถาบันศาสตร์แห่งชีวิต
อ.สุวิมล พันธุ์วิชาติกุลอ.สุวิมล พันธุ์วิชาติกุล
จาก สถาบันศาสตร์แห่งชีวิต
อ.คมสัน พันธุ์วิชาติกุลอ.คมสัน พันธุ์วิชาติกุล
จาก สถาบันศาสตร์แห่งชีวิต
อ.ดวงพร ณาสดาอ.ดวงพร ณาสดา
จาก บ้านโหร
TrueWorldTrueWorld
จาก ไม่สังกัดสถาบัน
คุณการะเกต์ ศรีปริญญาศิลป์คุณการะเกต์ ศรีปริญญาศิลป์
จาก ไม่สังกัดสถาบัน
อ.กรหริศ บัวสรวงอ.กรหริศ บัวสรวง
จาก ไม่สังกัดสถาบัน
 
About Us  |  Terms & Conditions  |  Privacy Policy  |  Help & FAQs  |  Contact Us
Copyright © 2007 True Digital Entertainment Co., Ltd. All rights reserved.