หน้าแรก Astro
  ดวงฟรี
  ทำเนียบหมอดู
  เรื่องน่ารู้
   
 
พยากรณ์โดย
อ.ศวัช เสฎฐวุฒิ
Untitled Document
ทำนายฝัน ทำนายด้วยตัวเอง


คุณสามารถทำนายความฝันได้ด้วยตัวเอง ง่ายๆเพียงเลือกหมวดที่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณฝันถึง หรือนึกได้ในความฝันจากนั้นคุณต้องเลือกหัวข้อย่อย ในหมวดดังกล่าว เพียงเท่านี้ คุณก็จะรู้แล้วว่า สิ่งที่คุณฝันถึงนั้นมีความหมายว่าอย่างไร

กรุณาเลือกหมวดความฝันข้างล่างนี้

ฝันเกี่ยวกับ
เลือกสิ่งที่คุณฝันถึง

คำทำนาย

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

อ.นันทวัฒน์ มั่นคงอ.นันทวัฒน์ มั่นคง
จาก ไม่สังกัดสถาบัน
อ.ศวัช เสฎฐวุฒิอ.ศวัช เสฎฐวุฒิ
จาก ไม่สังกัดสถาบัน
อ.อนุพล แก่นสารอ.อนุพล แก่นสาร
จาก สถาบันศาสตร์แห่งชีวิต
อ.กัญญา สุทธมนัสวงษ์อ.กัญญา สุทธมนัสวงษ์
จาก สถาบันศาสตร์แห่งชีวิต
อ.วิบูลย์ พ่วงกนกอ.วิบูลย์ พ่วงกนก
จาก สถาบันศาสตร์แห่งชีวิต
อ.ประพนธ์ ธำรงค์จตุพงษ์อ.ประพนธ์ ธำรงค์จตุพงษ์
จาก สถาบันศาสตร์แห่งชีวิต
อ.สุวิมล พันธุ์วิชาติกุลอ.สุวิมล พันธุ์วิชาติกุล
จาก สถาบันศาสตร์แห่งชีวิต
อ.คมสัน พันธุ์วิชาติกุลอ.คมสัน พันธุ์วิชาติกุล
จาก สถาบันศาสตร์แห่งชีวิต
อ.ดวงพร ณาสดาอ.ดวงพร ณาสดา
จาก บ้านโหร
TrueWorldTrueWorld
จาก ไม่สังกัดสถาบัน
คุณการะเกต์ ศรีปริญญาศิลป์คุณการะเกต์ ศรีปริญญาศิลป์
จาก ไม่สังกัดสถาบัน
อ.กรหริศ บัวสรวงอ.กรหริศ บัวสรวง
จาก ไม่สังกัดสถาบัน
 
About Us  |  Terms & Conditions  |  Privacy Policy  |  Help & FAQs  |  Contact Us
Copyright © 2007 True Digital Entertainment Co., Ltd. All rights reserved.